• en-US
  • nl-NL

Onze doelstellingen

‘‘Het optimaliseren van een gezonde bedrijfsvoering’’

Naast reguliere accountancydienstverlening richten wij ons mede op adviesverlening aan organisaties en in het bijzonder gericht op interne beheersing en management informatievoorziening.

Voortvloeiend uit onze uitgebreide ervaringen, zijn wij uitstekend in staat om onze klanten en hun organisaties gemakkelijk te begrijpen. Daarom leveren wij oplossingen op maat die voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten. Onze kracht ligt vooral in het snel identificeren van knelpunten en risico’s en wij bieden hiervoor efficiënte en effectieve oplossingen.

Wij ondersteunen uw organisatie graag op effectieve wijze om uw doelstellingen en ambities te helpen realiseren en financieel en organisatorisch gezond te blijven (- of te worden). In de volgende punten zullen wij opsommen waar onze kracht ligt:

• Wij zijn in staat om zeer snel een beeld te vormen van uw onderneming en de financiële performance en waar zich (eventuele) knelpunten bevinden;

• Wij focussen op cash flow en de financiering van uw organisatie;

• Wij richten ons op risico-analyse en –beheersing: dit levert veel financieel voordeel op aangezien ondernemingen vaak ongemerkt (veel) geld verliezen als gevolg van zwakke interne beheersing;

• Wij verdiepen ons op gedegen wijze in uw organisatie en leveren maatwerk afgestemd op uw verwachtingen;

• Wij werken op een gestructureerde wijze wat leidt tot begrijpelijke en bondige rapportages welke u tot bezinning brengen en aanleiding geven tot de nodige acties;

• De kosten van onze dienstverlening verdienen zich regelmatig terug doordat onze adviezen en aanbevelingen u direct, dan wel indirect geld opleveren;

• Onze organisatie heeft relatief lage overheadkosten, waardoor wij scherpe tarieven kunnen aanbieden;

• Wij hechten zeer veel waarde aan het nakomen van afspraken.