• en-US
 • nl-NL

Onze Services

Assurance

audit and review of financial statements and related services

Business support

administration and compilations of financial statements

Advisory services

assist with business plans, evaluate current operations, identify new opportunities etc.

Wij ondersteunen uw organisatie graag op effectieve wijze om uw doelstellingen en ambities te helpen realiseren en financieel en organisatorisch gezond te blijven (- of te worden). In de volgende punten zullen wij opsommen waar onze kracht ligt:

 • Wij zijn in staat om zeer snel een beeld te vormen van uw onderneming en de financiële performance en waar zich (eventuele) knelpunten bevinden;
 • Wij focussen op cash flow en de financiering van uw organisatie;
 • Wij richten ons op risicoanalyse en –beheersing: dit levert veel financieel voordeel op aangezien ondernemingen vaak ongemerkt (veel) geld verliezen a.g.v. zwakke interne beheersing;
 • Wij verdiepen ons op gedegen wijze in uw organisatie en leveren maatwerk afgestemd op uw verwachtingen;
 • Wij werken op een gestructureerde wijze wat leidt tot begrijpelijke en bondige rapportages welke u tot bezinning brengen en aanleiding geven tot de nodige acties;
 • De kosten van onze dienstverlening verdienen zich regelmatig terug doordat onze adviezen en aanbevelingen u direct, dan wel indirect geld opleveren;
 • Onze organisatie heeft relatief lage overheadkosten, waardoor wij scherpe tarieven kunnen aanbieden;
 • Wij hechten zeer veel waarde aan het nakomen van afspraken.
 • Onze mensen zijn ervaren, hoog opgeleid en zeer toegewijd om u te ondersteunen om uw doelstellingen en ambities te verwezenlijken.

Wij beschikken over ruime werkervaringen in onder andere de volgende branches:

 • Verzekeringsmaatschappijen, brokers (schade / leven / zorg) en banken;
 • Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, psychische gezondheidszorg en medisch specialisten;
 • Telecom, IT en elektrotechniek;
 • Bouwondernemingen (wegen- / utiliteits- en woningbouw);
 • Drukkerijen en uitgevers;
 • (Semi-)overheid en onderwijsinstellingen;
 • Scheepvaart (scheepsbouw en rederijen);
 • Notariaat, advocatuur, architecten en ingenieurskantoren;
 • Retail- en productiebedrijven;
 • Brandstoffendistributie.

  Onze specialismen

  Naast de reguliere accountancy werkzaamheden zoals het controleren en beoordelen van jaarrekeningen beschikken wij over uitgebreide ervaringen met de volgende typen opdrachten:

  • Organisatie ‘quick scans’ gericht op kwaliteit, efficiency, management control;
  • Beschrijven van processen i.h.k.v. administratieve organisatie en het stelsel van interne beheersing;
  • Het ontwerpen van jaarrekeningen en optimale managementinformatie-rapportages afgestemd op uw organisatie en branche;
  • Ontwikkelen van financieringsplannen en cashflow prognoses op verzoek van financiers;
  • Onderzoeken in opdracht van rechtbanken, curatoren en verzekeringsmaatschappijen;
  • ‘Due diligence’ -onderzoeken bij bedrijfsovernames;
  • Tarieven- en kostprijsonderzoeken;
  • Compliance onderzoeken t.b.v. toezichthouders zoals de Centrale Bank;
  • Advisering t.a.v. corporate governance vraagstukken;
  • Interim ondersteuning op het hoogste niveau.